Postfata

În slujba dreptăţii

Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău? (Mica 6:8)
Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi! Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate, şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit. (Proverbe 31:8-9)

Aţi fost vreodată întristaţi de o nedreptate pe care v-aţi dorit s-o fi putut îndrepta? Aţi dorit cu ardoare să luptaţi împotriva vreunei manifestări a răului în oraşul vostru, în ţara voastră sau într-o altă parte a lumii? Aţi văzut răul triumfând asupra binelui şi aţi ştiut că există totuşi o cale mai bună? V-aţi gândit cumva că este posibil ca şi Dumnezeu să fie îndurerat de aceste lucruri? V-aţi gândit vreodată că lupta pentru dreptate, inspirată de credinţă, ar putea fi o slujire creştină legitimă? Timp de două mii de ani, creştinii au avut această convingere şi, insuflaţi de iubirea lor pentru Dumnezeu, au adus o schimbare, mai mică sau mai mare, în lumea lor.

Dacă aceste cuvinte vă motivează, aţi putea fi inspiraţi să realizaţi, pentru slava lui Dumnezeu, lucruri aparent imposibile. Credinţa voastră v-ar putea susţine în lupta împotriva nedreptăţilor sociale. Dacă credeţi cu tărie că aceasta este vocaţia voastră, şi nu daţi înapoi, veţi fi înzestraţi cu putere de sus; veţi primi curajul, speranţa şi viziunea de a realiza lucruri aproape imposibile. Lumea are nevoie de oameni ca voi, care să fie dedicaţi trup şi suflet pentru dreptate şi adevăr.

Aşa cum aţi putut vedea în această carte, timp de două milenii au existat creştini care au crezut şi au luptat împotriva opresiunii, şi care au avut izbândă în faţa opreliştilor de orice fel. Încă de la începuturile creştinismului, credincioşii s-au implicat în promovarea dreptăţii sociale, ceea ce a adus schimbări majore în societate. Lista acestor schimbări este infinită. Menţionăm aici doar câteva dintre realizările remarcabile ale creştinilor care au luptat pentru dreptate socială:

 • abolirea comerţului cu sclavi în anii 1800;
 • combaterea exploatării copiilor prin munca în fabrici;
 • înfiinţarea spitalelor şi şcolilor pentru cei săraci;
 • lupta împotriva tiraniei de orice fel;
 • apărarea bisericii persecutate din ţările comuniste.

Acest lucru este valabil nu doar pentru trecut. Trăim acum un timp al transformării, când oamenii credinţei se implică din ce în ce mai mult în reformele sociale şi în apărarea drepturilor omului.

Iată doar câteva dintre ocaziile de implicare socială care ne stau la dispoziţie peste tot în jurul nostru:

 • existenţa a peste 27 de milioane de oameni, inclusiv copii şi tineri, care sunt prinşi în capcana traficului de persoane – sclavia zilelor noastre, având drept rezultat munca până la epuizare şi exploatarea sexuală;
 • existenţa peste tot în lume a unor refugiaţi şi persoane strămutate din locul lor, care fug cu disperare din calea conflictelor;
 • organizarea unor grupuri de presiune ale cetăţenilor, pentru o mai bună guvernare şi pentru servicii sociale eficiente;
 • lupta pentru combaterea corupţiei;
 • lupta împotriva reţelelor de cerşetorie infantilă şi găsirea de alternative pentru a oferi o viaţă mai bună celor nevoiaşi;
 • găsirea de soluţii pentru copiii cu infirmităţi – mai ales dreptul acestora de a merge la şcoală, pentru a scăpa de marginalizarea şi de singurătatea la care sunt adesea condamnaţi de societate;
 • apărarea copiilor orfani.

Vechiul Testament descrie astfel adevărata închinare adusă lui Dumnezeu:

Iată postul plăcut mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi, şi rupe orice fel de jug. (Isaia 58:6)

În Noul Testament, de asemenea, Isus a spus:

Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi, şi să vestesc anul de îndurare al Domnului. (Luca 4:18-19)

Implicarea activă a creştinilor în societate, motivată de principiile creştine ale dreptăţii sociale, este cea care schimbă lumea. Asemenea oameni sunt o mărturie vie cu privire la faptul că ,,religia adevărată”, cea care este în acord cu Evanghelia, este de partea celor săraci şi conduce la o societate mai dreaptă. Numărul activiştilor creştini este tot mai mare, iar guvernele din tot mai multe ţări reacţionează, îmbunătăţindu-şi treptat politicile şi practicile. Aceasta este vremea potrivită pentru combaterea injustiţiei în lumea în care trăim, potrivit îndemnului biblic de a aduce ,,robilor de război slobozirea”.

Iată câţiva dintre paşii pe care i-aţi putea face, dacă vă simţiţi atraşi de o asemenea slujire.

 • Întâi de toate, rugaţi-vă pentru călăuzirea lui Dumnezeu în această direcţie.
 • În al doilea rând, nu există limite de vârstă. Nu are importanţă dacă sunteţi tineri sau bătrâni.
 • Începeţi cu lucruri mici, acolo unde vă aflaţi.
 • Luaţi în calcul studierea dreptului, a asistenţei sociale sau a dezvoltării internaţionale.
 • Alăturaţi-vă, ca voluntari sau ca angajaţi, unei organizaţii creştine sau laice, care lucrează în acest domeniu.
 • Familiarizaţi-vă cu câteva site-uri web specializate, precum cele enumerate mai jos.
 • Citiţi cărţi legate de slujirea creştină în domeniul dreptăţii, precum Good News About Injustice, de Gary Haugen.
 • Discutaţi cu cei care slujesc în biserica voastră, în legătură cu formarea unui grup de tineri care să-i ajute pe cei nevoiaşi.

Posibilităţile sunt limitate doar de imaginaţia voastră. Oricum ar fi, mergeţi pe acest drum, ştiind că veţi fi capabili, prin credinţă şi muncă perseverentă, să produceţi o schimbare în această lume, care este plină încă de suferinţă şi nedreptate.

Site-uri web recomandate

Studiu suplimentar

Reflectaţi asupra următorului text biblic:

Căci el va izbăvi pe săracul care strigă, şi pe nenorocitul, care n-are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit, şi va scăpa viaţa săracilor; îi va izbăvi de apăsare şi de silă, şi sângele lor va fi scump înaintea lui. (Psalmul 72:12-14)

Meditaţi la sensul acestui pasaj, care arată că Dumnezeu manifestă compasiune pentru cei slabi şi oprimaţi. Încercaţi apoi să răspundeţi la următoarele întrebări:

 • Cine sunt cei oprimaţi şi aflaţi în nevoie în jurul vostru?
 • Care sunt paşii concreţi pe care i-aţi putea face pentru a le veni în ajutor?

Sharon Payt