Contributii

mariana-sain-morar-destinies1

Mariana Şăin-Morar – Destinies

Proiectul „Sf. Nicolae” a fost iniţiat de Sharon Payt, Director pentru Advocacy, pentru regiunea Europei de est şi a Orientului Apropiat al World Vision International şi a fost coordonat sub raport administrativ de Monica Zaharia. Este vorba de un proiect cu adevărat ecumenic, parte a eforturilor organizaţiei World Vision de a sluji Biserica lui Cristos din regiunea noastră, prin încurajarea angajării ei de partea celor sărmani şi marginalizaţi.

Dintre cei şase autori, doi sunt catolici (Marcelin Blaj şi Maricel Bulai), doi sunt ortodocşi (Narcis Stupcanu şi Monica Zaharia) şi doi sunt protestanţi (Adina Petric şi Cristian Zaharia). Cei trei editori teologici, preotul catolic Cornel Cadar, preotul ortodox Constantin Naclad şi teologul protestant Dănuţ Mănăstireanu au verificat conţinutul teologic al textelor care descriu personalităţi provenind din propriile lor tradiţii eclesiale.

Editarea literară a textelor a fost realizată de Ovidiu Bişog, credincios catolic. Scopul acestei editări a fost o anume armonizare a stilului şi a limbajului.

Ilustraţiile au fost realizate de Cristi Bandi, un foarte talentat grafician ortodox.

Punerea textului în pagină a fost realizată de Daniel Condurachi, credincios evanghelic specializat în designul tipografic.

Ilustraţia de pe frontispiciul blogului (detaliu al lucrării intitulate Destinies, reprodusă la începutul acestui post) aparţine pictoriţei Mariana Şăin-Morar.

* * *

După finalizarea proiectului tipografic, noi contribuţii s-au adăugat acestui proiect şi sperăm ca acestea să continue.

Noi profiluri au fost realizate recent de George Samoilă, Teofil Stanciu şi Cătălin Angheluţă.