Argument

sf_nicolae

Acest blog este expresia virtuală a unui proiect World Vision al cărui obiectiv este prezentarea succintă a unor oameni ai lui Dumnezeu – deopotrivă femei şi bărbaţi; catolici, ortodocşi şi protestanţi – care prin viaţa şi faptele lor au ilustrat cuvintele rostite de Mântuitorul în sinagoga din Nazaret, la începutul misiunii sale în Galileea: „Duhul Domnului este peste mine, căci el m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El m-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea şi orbilor căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului“ (Luca 4:18-19, citat din Isaia 61:1-2a).

Proiectul este intitulat „Sf. Nicolae”, din pricina modelului de angajare socială, pentru caritate şi dreptate, pe care îl reprezintă cunoscutul episcop Nicolae din Mira, care a trăit în secolul III–IV.

De-a lungul întregii istorii creştine – în perioada patristică, în Evul mediu sau în perioada modernă – au existat oameni sfinţi ai lui Dumnezeu care au dublat viaţa lor spirituală lăuntrică cu o angajare activă, pentru justiţie socială şi în apărarea celor săraci şi oprimaţi. Unii dintre aceştia au fost sanctificaţi (declaraţi „sfinţi“) ori beatificaţi (declaraţi „fericiţi“), funcţie de tradiţia de care aparţin.

Aceste texte se adresează mai ales adolescenţilor, în speranţa că aceştia vor fi motivaţi să exploreze implicaţiile sociale ale credinţei lor în Dumnezeu. Căci, aşa cum pe bună dreptate spunea Maria Skobtsova, una dintre promotoarele moderne ale dreptăţii sociale, din perspectivă creştină, „la Judecata cea mare, nu vom fi întrebaţi dacă am practicat aşa cum trebuie asceza şi nici câte mătănii am făcut înaintea altarului. Vom fi întrebaţi, mai degrabă, dacă i-am hrănit pe cei flămânzi, dacă i-am îmbrăcat pe cei goi, dacă i-am vizitat pe cei bolnavi şi pe cei aflaţi în puşcării. Asta este tot ce vom fi întrebaţi“.

Proiectul „Sf. Nicolae” a fost iniţiat de Sharon Payt, Director pentru Advocacy, pentru regiunea Europei de Est şi a Orientului Apropiat al World Vision International şi a fost coordonat sub raport administrativ de Monica Zaharia. Este vorba de un proiect cu adevărat ecumenic, parte a eforturilor organizaţiei World Vision de a sluji Biserica lui Cristos din regiunea noastră, prin încurajarea angajării ei de partea celor sărmani şi marginalizaţi.
Dintre cei şase autori, doi sunt catolici (Marcelin Blaj şi Maricel Bulai), doi sunt ortodocşi (Narcis Stupcanu şi Monica Zaharia) şi doi sunt protestanţi (Adina Petric şi Cristian Zaharia). Cei trei editori teologici, preotul catolic Cornel Cadar, preotul ortodox Constantin Naclad şi teologul protestant Dănuţ Mănăstireanu au verificat conţinutul teologic al textelor care descriu personalităţi provenind din propriile lor tradiţii eclesiale.

Editarea literară a textelor a fost realizată de Ovidiu Bişog, credincios catolic. Scopul acestei editări a fost o anume armonizare a stilului şi a limbajului.

Ilustraţiile au fost realizate de Cristi Bandi, un foarte talentat grafician ortodox.

Punerea textului în pagină a fost realizată de Daniel Condurachi, credincios evanghelic specializat în designul tipografic.

Punem acest text la dispoziţia tinerilor români pentru a-i ajuta să înţeleagă faptul că credinţa creştină este nu doar o teorie religioasă ori un set de ritualuri, ci o filosofie de viaţă, care, prin puterea Duhului Sfânt, le poate transforma caracterul şi le poate inspira trăirea, pentru slava lui Dumnezeu şi în folosul celor pentru care a venit Cristos pe pământ.
Dănuţ Mănăstireanu