Sf. Ioan din Kronstadt (1829-1908)

ioan-din-kronstadt

Precursor al misiunii urbane – a înfiinţat un adevărat oraş filantropic, format din ateliere, biblioteci, şcoli, orfelinate, aziluri

Ioan Ilici Serghiev, cunoscut mai târziu sub numele de „Sf. Ioan din Kronstadt”, s-a născut la 19 octombrie 1829 în sătucul Sura din îndepărtata regiune Arhanghelsk (nordul Rusiei), ca fiu al lui Ilia Mihailovici Serghiev şi al Fiodorei Vasilievna.

A urmat cursurile şcolii parohiale din Arhanghelsk, iar apoi pe cele ale Seminarul Teologic. Mai târziu avea să obţină o bursă la Academia Teologică din Sankt Petersburg, pe care a absolvit-o în 1855. În acelaşi an, la 12 noiembrie, a fost hirotonit preot pentru Parohia „Sf. Andrei” din Kronstadt, unde a slujit vreme de 53 de ani, dedicându-se întru totul creşterii culturale şi spirituale a credincioşilor de acolo.

La început a resimţit din plin greutăţile misiunii sale pastorale. Astfel, a fost nevoie de aproape nouă ani pentru a se pune temelia unei construcţii de întrajutorare. Iniţial, în 1874, a fost creată o eforie (instituţie administrativă) parohială destinată asistenţei celor săraci. A urmat apoi prima „casă a dragostei de muncă”, ce avea să se dezvolte până la stadiul de „oraş în oraş”. În cadrul acesteia funcţionau o filatură de fibre textile şi ateliere pentru confecţionarea de şepci, în care ajunseseră să lucreze peste 7.000 de muncitori.

În cadrul aceleiaşi instituţii existau: o şcoală elementară, fără taxe (în 1903, aici învăţau 259 de copii); un atelier pentru calificarea în diferite meserii; un atelier de croitorie pentru fete; un atelier de cizmărie; o clasă de desen; o bibliotecă pentru copii (în 1896, aceasta număra 2.687 de volume); o şcoală de duminică, împărţită pe grupe, în funcţie de nivelul de cunoştinţe al cursanţilor, şi care aduna peste 150 de tineri. De asemenea, periodic erau organizate lecturi şi conferinţe publice. Tot la iniţiativa părintelui Ioan a fost înfiinţată şi o bibliotecă populară gratuită.

În „oraşul filantropic” al lui Ioan din Kronstadt nu puteau lipsi aşezămintele cu caracter social. Astfel, au fost construite: un cămin destinat copiilor orfani, un cămin de zi pentru preşcolari, o casă de odihnă pentru copii, situată în afara oraşului, un azil pentru femeile sărace, precum şi un azil de noapte cu plată.

În afară de acestea, părintele Ioan s-a îngrijit de asistenţa medicală a enoriaşilor săi, ca şi de înfiinţarea unei cantine a săracilor, unde zilnic primeau hrană caldă între 400 şi 800 de persoane.

Aceeaşi instituţie le oferea celor săraci ajutoare în bani, îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte obiecte. Foarte important era faptul că, pentru a fi ajutaţi în mod eficient, cei nevoiaşi erau luaţi în evidenţă, şi astfel era cunoscută situaţia fiecăruia.

La 20 decembrie 1908, la vârsta de 79 de ani, Ioan din Kronstadt a păşit în veşnicie, lăsând în urma sa un exemplu de dăruire şi dragoste faţă de semeni.

Biserica Ortodoxă îl pomeneşte în calendar la 20 decembrie.

Narcis Stupcanu

Reclame